להזמנות חייגו:
03-73-101-73
שרות Sweet World Business הוא הפתרון המושלם עבור חברות, עסקים וגופים הזקוקים לתקשורת בחו"ל. זהו שרות ייחודי החוסך בעלויות התקשורת וההוצאות וכמו כן מספקת כלים שיווקיים לתקשורת עם לקוחות החברה/העסק, ספקים וכו'. כמו כן, למערכת זו מגוון יתרונות משמעותיים לגופים ביטחוניים.    
 
יתרונות בולטים של השירות:

 
  • מספרים וירטואליים מקומיים במגוון מדינות.
  • סימים בינלאומיים התומכים ב220 מדינות.
  • קביעת תקציב קבוע מראש ואף הגבלה יומית לשימוש בכרטיס הSIM  (שיחות, הודעות וגלישה).
  • צפייה  On Line בפעילות העובד בחו"ל (שיחות נכנסות, שיחות יוצאות , סמס וצריכת נתוני גלישה).
  • חסימת אפליקציות ו/או גישה לכתובות IP מסוימות.
  • יכולת הנפקת דוחות מפורטים על פעילות\אופן השימוש של בעובד בחו"ל.
  • שירות לקוחות 24/7 ונציג שירות עסקי אישי המלווה אתכם מיום הקמת המערכת.
  • גלישה מאובטחת בהתאמה אישית.
 
נשמח לתאם עמכם פגישה בהקדם על מנת ללמוד את הצרכים המדויקים של החברה או העסק ולהתאים לכם פתרון מקצועי, אטרקטיבי וייחודי עבורכם.
אנא צרו עמנו קשר לתיאום פגישה: 03-7310173 או באמצעות אימייל בכתובת info@sweetworld.co.il

 
תקנון האתר
סאונד טראק ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מאפשרת לך,(להלן: "המשתמש") גישה לאתר האינטרנט המצוי בבעלותה בשם http://www.sti.co.il/ (להלן "האתר"). השימוש באתר, בשירותים ובמידע הכלולים בו, בקישורים אל אתרי אינטרנט אחרים הכלולים, לרבות כל שימוש עתידי, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, כפי שיהיו מעת לעת וייעשה בכפוף להם.

סימני המסחר STI, TalkBack+, קשר עולמי, הינם קניינה של החברה. כל סימני המסחר האחרים שבאתר הם סימני מסחר של בעליהם. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו - לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו - שמורות לחברה. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ''ל או כל חלק מהנ''ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

החברה איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. החברה שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.
המידע השירות והמוצרים והמוצגים ומוצעים באתר ניתנים על בסיס "כמות שהם" (As is). המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. כמו כן, כל התמונות והגראפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.
החברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המופיע באתר אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך, לחברה על מנת שתוכל לתקנו.

על המידע, השירות והמוצרים המוצעים באתר חלים תנאי הסכם זה וכן חלים התנאים הספציפיים לכל שירות ו/או מוצר אם קיימים כאלה.

המשתמש באתר ובשירות הכלולים בו אחראי בלעדית לתוכן כל נתון או מסר אחר הנמסר על ידו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע ו/או בשירות הכלולים בו, שימוש שיכול להתפרש כבלתי חוקי, שקרי, עוין, מזיק, מאיים וכל שימוש אחר בניגוד לחוק.

החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של החברה, או לסייע בפעולות כאמור. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

תנאי שירות כרטיסי סים
השימוש בכרטיס הסים ובשירות מהווה הסכמה לתנאי הסכם זה
Sound Track Israel Ltd ("STI") קבעה את התנאים הבאים כדי להגן עליך, לקוח יקר, מפני הונאות בחשבון, וכן כדי להגן על השלמות הפיננסית של STI במטרה להמשיך ולספק לך שירות מצויין בעלות נמוכה. STI תפעל בכל עת בהתאם לעיקרון הרצון הטוב. אנו נשתדל ככל שניתן לתקן בעיות שעלולות להיווצר בחשבונך. כל חשבונות STI כפופים לנוהלי בדיקה. STI שומרת את הזכות לסרב לספק שירות בכל עת שתמצא לנכון. STI רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת ללא מתן הודעה מראש. התנאים העדכניים נמצאים בכתובות http://www.sti.co.il. Gps4rent.co.il ,wi-fly.co.il sweetworld.co.il

1. תעריפים, תשלום וחיוב
תעריפים: התעריפים אותם תשלם מפורסמים באתר האינטרנט שלנו .
• היתרה וכרטיס הסים תקפים כל עוד מבוצע שימוש ( שימוש הינו ביצוע חיוג או גלישה ברשת האינטרנט) אחת ל 12 חודשים , במידה ולא בוצע שימוש כאמור לא ניתן לבצע שימוש בכרטיס ו/או ביתרה , לא יבוצע החזר כספי בגין היתרה ו/או כרטיס הסים .
• ידוע ללקוח כי אספקת השירות והפעלתו מותנית וכפופה להסכם בין החברה לבין ספק השירות בחו"ל , לחוקים ולהוראות דין הרלבנטיים , וכי אם אלו ישתנו או יגיעו לסיום , תהא החברה רשאית לבטל את השירות ללא הודעה מוקדמת ללקוח והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי או לכל סעד אחר עקב כך.

התעריפים עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש. STI לא תישא באחריות לכל שגיאה ו/או השמטה בפרסום התעריפים.
ידוע לך כי מסירת פרטים כוזבים, לרבות פרטי כרטיס האשראי, ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל''ז- 1977. STI תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל משתמש הנחזה, לפי שיקול דעת STI, להיות משתמש בעל פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תעמוד ל- STI הזכות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע פעולות כאמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.
השגות בנוגע לחיובים: כל ההשגות בענייני חיוב תטופלנה על ידי יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של STI באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@sweetworld.co.il.
הלקוח נדרש לספק, כמינימום, את מספר החשבון, את התאריך והשעה, ואת מספרי היעד של כל שיחה השנויה במחלוקת, וכן את תיאור הבעיה. כל זיכוי או החזר שעשוי לנבוע מהשגות בנוגע לחיוב יעובד תוך 30 יום מתאריך הפנייה המקורית. הלקוחות נדרשים לשלם את כל החיובים שאין עליהם מחלוקת. הנך מסכים שלא לפנות לחברת כרטיס האשראי שלך ולא לדרוש "התכחשות" לחיוב בכרטיס האשראי לפני שליחת ההשגות ל-STI, וקבלת ההחלטה שלה בנוגע למחלוקת בחיוב. STI תקבע את נכונות ההשגות בנוגע לחיוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2. הסכם
בעת רכישת שירותים מ-STI, הלקוח מסכים לציית לתנאים המצוינים להלן, כולל כל הגבלה ומגבלה בנוגע לחיוב כפי שישתנו מעת לעת. STI שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאי שימוש שונים לשירותים ספציפיים כלשהם המסופקים על ידה, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תנאי שימוש מיוחד שתקבע STI על הוראות תנאי שימוש אלה. השימוש בכל שירות של STI המסופק במסגרת הסכם זה מהווה הסכמה וקבלה של התנאים המצוינים לעיל, ואין צורך בחתימה כדי להפוך את התנאים הללו למחייבים.
STI רשאית לסרב לספק שירות בכל עת ומכל סיבה. STI רשאית לסגור כל חשבון מכל סיבה ובכל עת מבלי להודיע על כך מראש. כל חשבונות STI כפופים לנוהלי אימות. פעולה זו עשויה לכלול, אך אינה מוגבלת, ליצירת קשר עם מנפיק כרטיס האשראי, דרישת העתק של כרטיס האשראי, וזיהוי צילום.

3. סיום וביטול שירות
הלקוח רשאי לסיים את השירות של STI בכל עת ללא הודעה מוקדמת לא יבוצע החזר כספי בגין היתרה ו/או כרטיס הסים.

4. הפרעה לשירות
STI לא תישא בחבות לכל שגיאה, השמטה, או הפרעה לשירות, בין אם בשליטתה ובין אם לאו. זמינות השירות עשויה להיפסק באופן זמני לצורך תחזוקה מתוכננת, על ידי STI או על ידי ספק חיצוני, או בשל סיבות אחרות. כמו כן, תיתכן הפרעה זמנית לשירות בכל עת לצורך הגנה על הלקוחות ועל החברה.
5. שימוש בשירותים/תאימות
הלקוח אינו רשאי להשתמש בשירותים באופן אשר (א) יפר את החוקים והכללים הפדרליים, חוקי וכללי המדינה, או החוקים והכללים המקומיים בבריטניה, או לצורך ביצוע פעילות שקשורה בהונאה או בפשע, (ב) בצורה אשר תפריע או עלולה להפריע לשירותים המסופקים לאחרים, (ג) עלול לפגוע במתקני STI, (ד) יפר את זכויות STI או צד ג' או (ה) אינו תואם לשימוש המיועד והמתוכנן למוצרים ולשירותים. הלקוח אחראי להגן על מספר החשבון ועל מספר הזיהוי האישי (PIN) שלו מפני משתמשים בלתי מורשים. STI לא תהיה אחראית לפיקוח על שימוש בלתי מורשה. STI שומרת את הזכות ליירט או לנטר שיחות במטרה לקבוע אם מתבצע שימוש לרעה בשירות. STI תהיה רשאית לסרב, להשבית, להגביל, להפריע או לסיים את השירות באופן מיידי וללא מתן התראה או נשיאה בחבות, כנדרש באופן סביר כדי להגן על STI ועל נכסיה ו/או על ספק חיצוני, כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של STI.

6. קודי חשבון
הנך אחראי להגנה על כל קודי החשבון שנבחרו או הוקצו לשימוש מורשה בלבד. הלקוח יהיה אחראי לכל שימוש מורשה או בלתי מורשה, שימוש לרעה או פגיעה ברשת STI.

7. אי מתן אחריות/הנחת סיכון/הגבלת חבות/אפשרות להליך משפטי
אספקת שירותי תקשורת ,באמצעות כרטיסי סים שנרכשו מחברת STI מתבצעת "כפי שהיא". STI לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, כולל אך לא מוגבל לכל אחריות ליכולת סחר או התאמה למטרה מסוימת. הלקוחות מקבלים אחריות מלאה לתשלום עבור כל טעויות בחיוג. STI לא תישא באחריות או בחבות (כולל בהשתמטות) לדיוק או לאיכות המידע המתקבל משירותיה, וכן עבור כל איבוד מידע הנובע מעדכונים או מתחזוקה שבוצעה במערכות או בשירותים, כתוצאה מהשהיות, אי מסירה, שגיאות במסירה או הפרעות לשירות וכן כתוצאה מכל השהיה, כשל בביצועים, סיום, אי המשך, או הפרעה לאספקת השירותים ללקוח, מכל סיבה שהיא ובכל תחום חבות (כולל רשלנות). באף מקרה החברה לא תישא בחבות לכל איבוד הכנסות, רווחים או עסקים או לכל נזק מיוחד, מקרי, נסיבתי, או כתוצאה מענישה, גם אם נמסרה לחברה הודעה על האפשרות לגרימת נזקים כאלה. מבלי לפגוע בכל תנאי המובא להלן, החבות המצטברת של STI בנוגע להסכם זה, בין אם בחוזה, כתוצאה מעוולה, או מכל דבר אחר, לא תעלה על הסכום השקול לחיובים שהתקבלו בפועל על ידי STI מהלקוח בחודש שקדם לתאריך בו הוגשה התביעה הראשונה. הגבלה זו מצטברת, כאשר כל התשלומים או התרופות האחרות אשר יינתנו על ידי STI יצטברו לקביעת שביעות הרצון מההגבלה. הקיום של תביעה אחת או יותר לא יביא להגדלת ההגבלה. במקרה של חוסר הסכמה להלן, הדיון בהסכם זה יתבצע בכפוף לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בכללי החוק, והדיון בכל תביעה הנובעת מהסכם זה יתקיים באופן ייחודי ובלעדי בבית המשפט בתל אביב, ישראל.

8. פיצויים
הלקוח יפצה, יגן ויפטור את STI מכל תביעה, הפסד, נזק, הוצאות (כולל הוצאות סבירות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים (א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה בשימוש בלתי סביר של הלקוח של השירותים המובאים לעיל, (ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי STI או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים המפורטים בחוזה זה, (ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר הנובעים באופן ישיר מההחזקה, השימוש או על המכירה של כל אחד מהמוצרים המהותיים ו/או המוצר/ים והשירות/ים, מידע, תכניות, או שווי ערך אשר סופקו ללקוח בכפוף להסכם זה או כתוצאה מהסכם זה, וכן (ד) מכל תביעה אחרת הנובעת מעמלות או השמטות של לקוחות או של גופים המוגדרים כאן בנוגע לשירותים.

9. קבלה
השימוש בכל שירות של STI המסופק במסגרת הסכם זה מהווה הסכמה וקבלה של התנאים המצוינים לעיל, ואין צורך בחתימה כדי להפוך את התנאים הללו למחייבים.
כתמיד, אנא הפנה כל שאלה, הערה, ועניין למרכז שירות הלקוחות שלנו בכתובת info@sweetworld.co.il

תנאים כלליים למתן שירותי השכרת מכשיר ג'י פי אס לוויני לרבות כרטיס מפות (להלן: "התנאים הכללים")

1. nהגדרות למונחים הבאים בהסכם זה תהא המשמעות הנקובה לצדם, אלא אם כן מתחייב אחרת מתוכן הכתוב או מהקשרו; מונחים שלא הוגדרו - תהיה להם המשמעות לפי הוראות הדין- "החברה"סאונד טראק ישראל ;
"הלקוח" שוכר השירותים אשר פרטיו מופיעים בטופס ההזמנה;
"המוצר/ים" מכשיר ג'י פי אס לוויני לרבות כרטיס מפות כמפורט בטופס ההזמנה, המאפשר ניווט באמצעות מכשיר ו כרטיס מפות ("הכרטיס") הפועל במדינות היעד (כמפורט בטופס ההזמנה) על ידי חיבור לווייני "השירות" השכרת מכשיר ג'י פי אס וכרטיס מפות;
"טופס הזמנה" הטופס המצורף לתנאים כללים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד מהם ואשר כולל את כל פרטי הלקוח, המוצרים המוזמנים, מדינות היעד ותנאי התשלום.
"מדינות היעד" המדינות אשר פורטו על ידי הלקוח בטופס ההזמנה ואשר אושרו על ידי החברה לקבלת השירות;
"תקופת ההזמנה" התקופה הנקובה בטופס ההזמנה;

2. בכפוף להוראות כל דין, בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות הסכם זה להוראות מסמך אחר כלשהו שניתן ללקוח או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, טרם חתימת ההסכם, יגברו הוראות הסכם זה.

3. השכרת המוצרים והשירותים
3.1 לתקופת ההזמנה בלבד, משכירה החברה ללקוח והלקוח שוכר מן החברה את המוצרים המפורטים בטופס ההזמנה וכן את המכשיר וכרטיס המפות במדינת היעד, ולכך בלבד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי המכשיר וכרטיס המפות נועדו לשימוש בניווט בלבד
3.2 לכל אורך תקופת ההזמנה ולאחריה תישאר הבעלות הבלעדית המוצרים ובכרטיס המפות בידי החברה והלקוח לא יקבל באלה זכות כלשהי, זולת הזכויות המוענקות לו במפורש בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.
3.3 טופס ההזמנה אשר יוגש על ידי הלקוח לחברה מעת לעת יהיה כפוף לתנאים כלליים.

4. דמי השימוש
4.1 בתמורה לשימוש במוצרים במכשיר ובכרטיס המפות ישלם הלקוח לחברה את דמי השימוש הנקובים בטופס ההזמנה. דמי השימוש יגבו באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח (להלן: "אמצעי התשלום") המפורטים בטופס ההזמנה, הלקוח מצהיר כי פרטי אמצעי התשלום הניתנים על ידו נכונים ומדויקים. בתום החיוב תימסר ללקוח חשבונית מס כדין עבור התשלום.
4.2 מוסכם מפורשות כי רק פירעון מלא של דמי השימוש הקבועים בטופס ההזמנה ייחשב כסילוק דמי השימוש בגין הציוד על פי הסכם זה.
4.3 הלקוח מתחייב לשאת בכל תשלומי דמי השימוש במלואם אף אם לא ישתמש במוצרים ו/או בכרטיס ו/או בשירות במשך תקופת ההזמנה או כל חלק ממנה וזאת עד תום תקופת ההזמנה המוסכמת על פי טופס ההזמנה.
4.4 במידה והמוצר יסופק ללקוח ע"י שליח יתווסף סכום דמי המשלוח לתמורה וזאת בהתאם לתעריף שיהיה נקוב בטופס ההזמנה, וייגבה כאמור בסע' ‎4.1 לעיל.

5. איחור או חריגה
5.1 הלקוח ישיב את המוצרים לרבות מכשיר וכרטיס המפות לחברה לא יאוחר מתום יום העסקים האחרון של תקופת ההזמנה.
5.2 בכל מקרה של איחור בהחזרת המוצרים המכשיר ו/או כרטיס המפות ללא קבלת אישור החברה מראש בכתב ישלם הלקוח לחברה סכום נוסף בסך של 35 ₪ לכל יום איחור, אשר יתווסף לסכום דמי השימוש.
5.3 הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי היקף השימוש באמצעות המכשיר הנו כנקוב בטופס ההזמנה המצורף,
5.4 במידה והלקוח יהיה מעוניין לההאריך את תקופת השכירות יתווסף סכום לתמורה וזאת בהתאם לתעריף שיהיה נקוב בטופס ההזמנה, וייגבה כאמור בסע' ‎4.1 לעיל.


5.5 בגין כל פיגור בתשלום ישלם הלקוח לחברה (בנוסף לדמי השימוש) ריבית פיגורים בשיעור הריבית הנהוגה אותה עת בבנק הפועלים בחשבונות חח"ד, החל ממועד התשלום בו היה צריך אותו התשלום להשתלם ועד פירעונו בפועל, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לנקוט בכל פעולה ו/או לעתור לקבלת כל סעד שהיא זכאית לו על פי כל דין.

5.6 מוסכם כי החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח, ללא צורך בקבלת אישור נוסף, באמצעות אמצעי התשלום שבידיה, בכל סכום נוסף בגין החזרת המוצר לספקית השירות באיחור, אי השבת המוצר או השבתו כשהוא בלתי תקין, שימוש במוצר ו/או בשירות מחוץ למדינת היעד או שלא למטרת המוצר, הכל בהתאם לתנאים אלה.

6. הצהרות החברה והתייבויותיה
6.1 החברה מצהירה כי המוצרים ו/או הכרטיס הינם בבעלות החברה וכי אין כל מניעה להשכירם ללקוח.
6.2 המוצרים המכשיר ו/או כרטיס המפות יימסרו ללקוח במצב תקין המאפשר את קבלת השירות.

7. הצהרות הלקוח והתחייבויותיו
7.1 הלקוח מתחייב לשלם בשיעור המלא ובמועד כל תשלום שהתחייב בו על פי הוראות הסכם זה.
7.2 הלקוח יהא אחראי לקיומה ותקינותה של כל חומרה ו/או תוכנה הנדרשות לצורך השימוש במוצרים וקבלת השירות.
7.3 הלקוח מצהיר ומאשר כי מפרט המוצרים והשירות המפורטים בטופס ההזמנה נבחרו על ידו למטרותיו בהתאם לצרכיו, לאחר שערך את כל הבדיקות הדרושות לשם כך, ומצא אותם לשביעות רצונו המלאה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בגין הציוד ו/או התאמתו נגד החברה, למעט תקלות בציוד.
7.4 הלקוח מתחייב לשמור על המוצרים המכשיר וכרטיס המפות ולהחזירם לחברה כשהם שלמים ותקינים כפי שנמסרו לו. כן מתחייב הלקוח כי ישתמש במוצר רק למטרת השירות.
7.5 הלקוח לא ימכור, לא ישעבד ולא יקנה במוצרים ו/או במכשיר ו/או בכרטיס ו/או בשירות ולא יעביר לצד שלישי בכל דרך אחרת זכות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם קיבל אישור לכך בכתב מהחברה.
7.6 במקרה של אובדן/גניבת המוצרים או השבתם במצב לא תקין (למעט נזק שנגרם משימוש רגיל וסביר במוצר) תהיה רשאית החברה לגבות מהלקוח באמצעות אמצעי התשלום את סכום הנזק וזאת עד לסך מרבי של 1000 ש"ח. הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה של אובדן/ גניבת המוצר וזאת מיד עם היוודע לו על כך.
7.7 הלקוח מאשר ומצהיר, כי דיווחי החברה ו/או ספקיה של החברה לרבות בדיקת מכשיר ותקינותו יהיו נאמנים עליו ויהוו ראיה מספקת לחיוביו בהתאם להוראות הסכם זה.


8. אחריות ושיפוי
8.1 החברה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק, הוצאה או הפסד שנגרמו ללקוח או לכל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ו/או בעקבות שימוש או אי שימוש בשירות ו/או במוצרים.
8.2 החברה לא תהא אחראית לטיבו, איכותו או זמינותו של השירות ובכלל זה שירותים המסופקים לחברה על ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחריות החברה בגין השימוש בשירות ו/או במוצרים תהא מוגבלת לסכום כולל של 400 ש"ח לכל תקופת הזמנה.


9. שונות – הדין החל, סמכויות שיפוט, אי-קיזוז,

9.1 על הוראות הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי בכלל והוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 בפרט. סמכות השיפוט בכל הקשור והנובע מהסכם זה, תוקפו, תחולתו וביצועו, מוקנית באופן ייחודי ובלעדי לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
9.2 מוסכם ומוצהר בין הצדדים שהחברה תהא רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב כל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה לאחר/ים ללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח לכך, ובלבד שלא תפגענה זכויות הלקוח לפי הסכם זה.
9.3 הלקוח מוותר בזאת במפורש על כל זכות קיזוז כלפי החברה ו/או על כל זכות עכבון ביחס לציוד והוא מצהיר ומסכים כי לא יהיו לו זכויות כאמור גם אם יטען כי החברה הפרה תנאי מתנאי ההסכם
9.4 במידה והלקוח ישכיר מהחברה מוצר נוסף במהלך תקופת הסכם זה (להלן "המוצר הנוסף") יחולו על הציוד הנוסף כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים, אלא אם צוין אחרת במפורש.
9.5 כתובות הצדדים הנן כמצוין במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד - עם המסירה בפועל.

תנאים כלליים למתן שירותי ראוטר סלולרי נייד לגלישה אינטרנטית בחו"ל באמצעות כרטיס SIM (להלן: "התנאים הכללים")


1. הגדרות למונחים הבאים בהסכם זה תהא המשמעות הנקובה לצדם, אלא אם כן מתחייב אחרת מתוכן הכתוב או מהקשרו; מונחים שלא הוגדרו - תהיה להם המשמעות לפי הוראות הדין-
"החברה"סאונד טראק ישראל ;
"הלקוח" שוכר השירותים אשר פרטיו מופיעים בטופס ההזמנה;
"המוצר/ים" מודם USB או ראוטר סלולרי נייד כמפורט בטופס ההזמנה, המאפשר גלישת אינטרנטית במהירות של עד Mbit/s 21.6 באמצעות כרטיס SIM ("הכרטיס") הפועל במדינות היעד (כמפורט בטופס ההזמנה) על ידי חיבור למכשיר הנייד באמצעות ה-USB או WiFi;
"השירות" רוחב פס אינטרנטי בחו"ל;
"טופס הזמנה" הטופס המצורף לתנאים כללים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד מהם ואשר כולל את כל פרטי הלקוח, המוצרים המוזמנים, מדינות היעד ותנאי התשלום.
"מדינות היעד" המדינות אשר פורטו על ידי הלקוח בטופס ההזמנה ואשר אושרו על ידי החברה לקבלת השירות;
"תקופת ההזמנה" התקופה הנקובה בטופס ההזמנה;

2. בכפוף להוראות כל דין, בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות הסכם זה להוראות מסמך אחר כלשהו שניתן ללקוח או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, טרם חתימת ההסכם, יגברו הוראות הסכם זה.

3. השכרת המוצרים והשירותים
3.1 לתקופת ההזמנה בלבד, משכירה החברה ללקוח והלקוח שוכר מן החברה את המוצרים המפורטים בטופס ההזמנה וכן את הכרטיס לצורך גלישה באינטרנט במדינת היעד, ולכך בלבד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי אין לבצע שיחות טלפון או שליחת הודעות sms מהמכשיר או בכל דרך אחרת באמצעות הכרטיס( הנ"ל לא מתייחס לביצוע שיחות והעברת מסרים באמצעות חיבור לאינטרנט המבוססות על טכנולוגיית voip כגון whats up : ).
3.2 לכל אורך תקופת ההזמנה ולאחריה תישאר הבעלות הבלעדית המוצרים ובכרטיס בידי החברה והלקוח לא יקבל באלה זכות כלשהי, זולת הזכויות המוענקות לו במפורש בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.
3.3 טופס ההזמנה אשר יוגש על ידי הלקוח לחברה מעת לעת יהיה כפוף לתנאים כלליים.

4. דמי השימוש
4.1 בתמורה לשימוש במוצרים ובכרטיס ישלם הלקוח לחברה את דמי השימוש הנקובים בטופס ההזמנה. דמי השימוש יגבו באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח (להלן: "אמצעי התשלום") המפורטים בטופס ההזמנה, הלקוח מצהיר כי פרטי אמצעי התשלום הניתנים על ידו נכונים ומדויקים. בתום החיוב תימסר ללקוח חשבונית מס כדין עבור התשלום.
4.2 מוסכם מפורשות כי רק פירעון מלא של דמי השימוש הקבועים בטופס ההזמנה ייחשב כסילוק דמי השימוש בגין הציוד על פי הסכם זה.
4.3 הלקוח מתחייב לשאת בכל תשלומי דמי השימוש במלואם אף אם לא ישתמש במוצרים ו/או בכרטיס ו/או בשירות במשך תקופת ההזמנה או כל חלק ממנה וזאת עד תום תקופת ההזמנה המוסכמת על פי טופס ההזמנה.
4.4 במידה והמוצר יסופק ללקוח ע"י שליח יתווסף סכום דמי המשלוח לתמורה וזאת בהתאם לתעריף שיהיה נקוב בטופס ההזמנה, וייגבה כאמור בסע' ‎4.1 לעיל.

5. איחור או חריגה
5.1 הלקוח ישיב את המוצרים והכרטיס לחברה לא יאוחר מתום יום העסקים האחרון של תקופת ההזמנה.
5.2 בכל מקרה של איחור בהחזרת המוצרים ו/או הכרטיס ללא קבלת אישור החברה מראש בכתב ישלם הלקוח לחברה סכום נוסף בסך של 35 ₪ לכל יום איחור, אשר יתווסף לסכום דמי השימוש.
5.3 הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי היקף הגלישה באמצעות המכשיר הנו כנקוב בטופס ההזמנה המצורף, וכי היקף זה הנו ההיקף המרבי לגלישה בתעריף הנקוב.
5.4 במידה והלקוח יהיה מעוניין להגדיל את היקף החבילה יתווסף סכום החבילה לתמורה וזאת בהתאם לתעריף שיהיה נקוב בטופס ההזמנה, וייגבה כאמור בסע' ‎4.1 לעיל.


5.5 בגין כל פיגור בתשלום ישלם הלקוח לחברה (בנוסף לדמי השימוש) ריבית פיגורים בשיעור הריבית הנהוגה אותה עת בבנק הפועלים בחשבונות חח"ד, החל ממועד התשלום בו היה צריך אותו התשלום להשתלם ועד פירעונו בפועל, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לנקוט בכל פעולה ו/או לעתור לקבלת כל סעד שהיא זכאית לו על פי כל דין.

5.6 מוסכם כי החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח, ללא צורך בקבלת אישור נוסף, באמצעות אמצעי התשלום שבידיה, בכל סכום נוסף בגין החזרת המוצר לספקית השירות באיחור, אי השבת המוצר או השבתו כשהוא בלתי תקין, שימוש במוצר ו/או בשירות מחוץ למדינת היעד או שלא למטרת המוצר, הכל בהתאם לתנאים אלה.

6. הצהרות החברה והתייבויותיה
6.1 החברה מצהירה כי המוצרים ו/או הכרטיס הינם בבעלות החברה וכי אין כל מניעה להשכירם ללקוח.
6.2 המוצרים ו/או הכרטיס יימסרו ללקוח במצב תקין המאפשר את קבלת השירות.

7. הצהרות הלקוח והתחייבויותיו
7.1 הלקוח מתחייב לשלם בשיעור המלא ובמועד כל תשלום שהתחייב בו על פי הוראות הסכם זה.
7.2 הלקוח יהא אחראי לקיומה ותקינותה של כל חומרה ו/או תוכנה הנדרשות לצורך השימוש במוצרים וקבלת השירות.
7.3 הלקוח מצהיר ומאשר כי מפרט המוצרים והשירות המפורטים בטופס ההזמנה נבחרו על ידו למטרותיו בהתאם לצרכיו, לאחר שערך את כל הבדיקות הדרושות לשם כך, ומצא אותם לשביעות רצונו המלאה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בגין הציוד ו/או התאמתו נגד החברה, למעט תקלות בציוד.
7.4 הלקוח מתחייב לשמור על המוצרים ולהחזירם לחברה כשהם שלמים ותקינים כפי שנמסרו לו. כן מתחייב הלקוח כי ישתמש במוצר רק למטרת השירות.
7.5 הלקוח לא ימכור, לא ישעבד ולא יקנה במוצרים ו/או במכשיר ו/או בכרטיס ו/או בשירות ולא יעביר לצד שלישי בכל דרך אחרת זכות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם קיבל אישור לכך בכתב מהחברה.
7.6 במקרה של אובדן/גניבת המוצרים או השבתם במצב לא תקין (למעט נזק שנגרם משימוש רגיל וסביר במוצר) תהיה רשאית החברה לגבות מהלקוח באמצעות אמצעי התשלום את סכום הנזק וזאת עד לסך מרבי של 400 ש"ח. הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה של אובדן/ גניבת המוצר וזאת מיד עם היוודע לו על כך.
7.7 הלקוח מאשר ומצהיר, כי דיווחי החברה ו/או ספקי תקשורת של החברה לרבות תדפיסים הנוגעים להיקף השימוש ו/או אזורי השימוש שייעשה על ידו בשירות יהיו נאמנים עליו ויהוו ראיה מספקת לחיוביו בהתאם להוראות הסכם זה.


8. אחריות ושיפוי
8.1 החברה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק, הוצאה או הפסד שנגרמו ללקוח או לכל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ו/או בעקבות שימוש או אי שימוש בשירות ו/או במוצרים.
8.2 החברה לא תהא אחראית לטיבו, איכותו או זמינותו של השירות ובכלל זה שירותים המסופקים לחברה על ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחריות החברה בגין השימוש בשירות ו/או במוצרים תהא מוגבלת לסכום כולל של 400 ש"ח לכל תקופת הזמנה.


9. שונות – הדין החל, סמכויות שיפוט, אי-קיזוז,

9.1 על הוראות הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי בכלל והוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 בפרט. סמכות השיפוט בכל הקשור והנובע מהסכם זה, תוקפו, תחולתו וביצועו, מוקנית באופן ייחודי ובלעדי לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
9.2 מוסכם ומוצהר בין הצדדים שהחברה תהא רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב כל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה לאחר/ים ללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח לכך, ובלבד שלא תפגענה זכויות הלקוח לפי הסכם זה.
9.3 הלקוח מוותר בזאת במפורש על כל זכות קיזוז כלפי החברה ו/או על כל זכות עכבון ביחס לציוד והוא מצהיר ומסכים כי לא יהיו לו זכויות כאמור גם אם יטען כי החברה הפרה תנאי מתנאי ההסכם
9.4 במידה והלקוח ישכיר מהחברה מוצר נוסף במהלך תקופת הסכם זה (להלן "המוצר הנוסף") יחולו על הציוד הנוסף כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים, אלא אם צוין אחרת במפורש.
9.5 כתובות הצדדים הנן כמצוין במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד - עם המסירה בפועל.
x

#{title}

#{text}

#{price}